ευρεσικομπία

ευρεσικομπία
εὑρεσικομπία, ἡ (Α)
η επινόηση επιδεικτικής φράσεως.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευρεσι- (< ευρίσκω) + -κομπία (< κόμπος «καύχηση»). Σύνθετο τού τύπου τερψίμβροτος].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • βρίσκω — και βρέσκω (AM εὑρίσκω) 1. συναντώ κάποιον ή κάτι που ζητούσα, ανταμώνω 2. ανακαλύπτω κάτι χαμένο 3. φθάνω σ αυτό που επιδίωκα 4. ανακαλύπτω τυχαία, συναντώ κατά τύχη 5. εφευρίσκω, επινοώ, μηχανεύομαι 6. έχω από παράδοση, αποκτώ από κληρονομιά 7 …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”